Mijloacele de comunicare socială: în slujba înţelegerii dintre popoare


CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE
PENTRU A XXXIX-A ZI MONDIALĂ
A COMUNICAŢIILOR SOCIALE

„Mijloacele de comunicare socială: în slujba înţelegerii dintre popoare”

Iubiţi fraţi şi surori,

1. În Scrisoarea sfântului Iacob citim: „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie astfel, fraţii mei” (Iacob 3,10). Sfânta Scriptură ne aminteşte că cuvintele au o putere extraordinară şi pot uni popoarele sau le pot despărţi, creând legături de prietenie sau provocând ostilităţi.

Acest lucru este valabil nu doar pentru cuvintele rostite de o persoană către alta: acelaşi concept se aplică şi în cazul comunicării, la orice nivel ar avea loc aceasta. Tehnologiile moderne dispun de posibilităţi fără precedent pentru săvârşirea binelui, pentru răspândirea adevărului mântuirii noastre în Isus Cristos şi pentru promovarea armoniei şi a reconcilierii. Totuşi, utilizarea lor greşită poate provoca un rău nemăsurat, generând neînţelegere, prejudecată şi chiar conflict. Tema aleasă pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale 2005 – „Mijloacele de comunicare socială: în slujba înţelegerii dintre popoare” – face referinţă la o nevoie urgentă: promovarea unităţii familiei umane prin utilizarea acestor mari resurse.

2. O modalitate preţioasă pentru a atinge acest scop este educaţia. Mass-media pot educa milioane de persoane referitor la alte părţi ale lumii şi alte culturi. Pe bună dreptate, au fost definite „primul Areopag al epocii moderne… pentru mulţi principalul instrument informativ şi formativ, de îndrumare şi de inspiraţie pentru comportamentele individuale, familiale, sociale” (Redemptoris missio, 37). O cunoaştere atentă promovează înţelegerea, risipeşte prejudecata şi încurajează spre a cunoaşte mai mult. Imaginile, în particular, au puterea de a transmite impresii durabile şi de a dezvolta comportamente determinate. Îi învaţă pe oameni cum să îi privească pe membrii altor grupuri şi naţiuni, influenţând subtil faptul că aceştia sunt consideraţi prieteni sau duşmani, aliaţi sau potenţiali adversari.

Atunci când ceilalţi sunt prezentaţi în mod ostil, sunt împrăştiate seminţe pentru un conflict care poate sfârşi uşor în violenţă, în război, chiar în genocid. În loc să construiască unitatea şi înţelegerea, mass-media pot să demonizeze alte grupuri sociale, etnice şi religioase, provocând teama şi ura. Cei care sunt responsabili de stilul şi conţinutul a ceea ce se comunică au serioasa îndatorire de a asigura ca acest lucru să nu se întâmple. Într-adevăr, mass-media au un potenţial enorm pentru a promova pacea şi pentru a construi punţi de dialog între popoare, rupând ciclul fatal de violenţă, represalii şi o nouă violenţă, atât de răspândit astăzi. Aşa cum afirmă sfântul Paul în cuvintele care constituie baza Mesajului pentru Ziua Mondială a Păcii din acest an: „Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine” (Romani 12,21).

3. Dacă o asemenea contribuţie la înfăptuirea păcii este una dintre modalităţile prin care mass-media pot să apropie popoarele, o altă modalitate este influenţa lor în realizarea unei rapide mobilizări a ajutoarelor ca răspuns la dezastrele naturale. A fost mângâietor să vedem cât de rapid a răspuns comunitatea internaţională la recentul tsunami care a provocat nenumărate victime. Rapiditatea cu care se propagă astăzi ştirile măreşte clar posibilitatea de a lua la timp măsuri practice pentru a oferi un sprijin cât mai mare cu putinţă. În acest fel, mass-media pot înfăptui un imens bine.

4. Conciliul Vatican II a amintit: „Pentru o dreaptă folosire a acestor mijloace este absolut necesar ca toţi aceia care le utilizează să cunoască normele ordinii morale şi să le aplice cu fidelitate în acest domeniu” (Inter mirifica, 4).

Principiul etic fundamental este următorul: „Persoana umană şi comunitatea umană sunt scopul şi măsura folosirii mijloacelor de comunicare socială. Comunicarea ar trebui să fie făcută de persoane în beneficiul dezvoltării integrale a celorlalte persoane” (Etica în comunicaţiile sociale, 21). Aşadar, înainte de toate comunicatorii înşişi trebuie să pună în practică în propria viaţă valorile şi comportamentele pe care sunt chemaţi să le transmită altora. Acest lucru necesită, în particular, o angajare autentică pentru binele comun – un bine care nu este mărginit de limitatele interese ale unui grup determinat sau ale unei naţiuni, ci cuprinde nevoile şi interesele tuturor, binele întregii familii umane (cfr Pacem in terris, 132). Comunicatorii au oportunitatea de a promova o adevărată cultură a vieţii distanţându-se ei înşişi de actuala conspiraţie împotriva vieţii (cfr Evangelium vitae, 17) şi transmiţând adevărul asupra valorii şi a demnităţii fiecărei persoane umane.

5. Modelul şi exemplul fiecărei comunicări se află în Cuvântul lui Dumnezeu. „După ce în trecut a vorbit în multe rânduri şi în multe moduri părinţilor noştri prin profeţi,Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul” (Evrei 1,1). Cuvântul întrupat a stabilit un nou legământ între Dumnezeu şi poporul său – un legământ care ne uneşte şi pe noi în comuniune unii cu alţii. „Căci El este pacea noastră, cel care a făcut din două una şi a dărâmat zidul despărţitor, desfiinţând în trupul său ura” (Efeseni 2,14).

Cu ocazia Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale din acest an, rugăciunea mea este ca bărbaţii şi femeile din domeniul mass-media să facă ceea ce depinde de ei pentru a dărâma zidul ostilităţii care divide lumea noastră, zid ce separă popoare şi naţiuni alimentând neînţelegerea şi neîncrederea; ca să ştie să utilizeze resursele pe care le au la dispoziţie pentru consolidarea legăturilor de prietenie şi de iubire care arată clar începutul Împărăţiei lui Dumnezeu aici pe pământ.

Din Vatican, 24 ianuarie 2005, sărbătoarea sfântului Francisc de Sales.

IOANNES PAULUS II


Traducere: Cristina Grigore
© www.catholica.ro  


Apreciază articolul:

1 stea2 stea3 stea4 stea5 stea (Neevaluat încă)
Se încarcă...

0 comentarii


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *