Adevărul, proclamarea şi autenticitatea vieţii în era digitală


An de an, la 24 ianuarie, de la Vatican vine un mesaj dedicat catolicilor – şi nu numai – care lucrează în spaţiul media. Sunt mesaje interesante pe care le punem la secţiunea Magisteriu de pe acest sit. Cine nu înţelege astfel de texte, sau ce caută pe CNet.ro (subliniez: o dată pe an), nu înţelege situl nostru; dar îl înţelegem noi: să treacă mai departe la alte articole şi gata. Cine are însă răbdare să citească acest text, va descoperi că e frumos scris şi că explică în cele din urmă de ce Facebook şi alte reţele sociale au succes. Nu pun eu punctul pe i să nu fiu acuzat că predic unde nu trebuie 😉 . Lectură plăcută!

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea
pentru a 45-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Adevărul, proclamarea şi autenticitatea vieţii în era digitală

Dragi fraţi şi surori,

Cu ocazia celei de-a 45-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale aş dori să vă împărtăşesc câteva reflecţii care sunt motivate de un fenomen caracteristic acestor vremuri: răspândirea comunicării prin intermediul internetului. Tot mai mulţi cred că, aşa după cum revoluţia industrială la vremea ei a adus o profundă transformare a societăţii prin modificările pe care le-a introdus în ciclul de producţie şi în vieţile muncitorilor, la fel astăzi schimbările radicale ce au loc în comunicaţii conduc la schimbări semnificative în plan cultural şi social. Noile tehnologii nu doar că schimbă modul în care comunicăm, ci comunicarea însăşi, în aşa măsură încât se poate spune că trăim într-o perioadă marcată de o amplă transformare culturală. Aceste mijloace de răspândire a informaţiilor şi cunoştinţelor dau naştere unui nou mod de a învăţa şi a gândi, cu oportunităţi fără precedent pentru stabilirea de relaţii şi construirea de prietenii.

Noi orizonturi se deschid acum, care până recent erau de neimaginat; ele provoacă uimirea noastră legat de posibilităţile oferite de aceste noi instrumente de comunicare şi, în acelaşi timp, cer cu urgenţă o reflecţie serioasă asupra semnificaţiei comunicării în era digitală. Acest fapt este în mod special evident când ne confruntăm cu potenţialul extraordinar al internetului şi cu complexitatea utilizărilor lui. Asemenea oricărui alt rod al ingeniozităţii umane, noile tehnologii de comunicaţie trebuie să fie puse în slujba binelui integral al individului şi al întregii omeniri. Dacă sunt folosite cu înţelepciune, ele pot să contribuie la satisfacerea dorinţei de sens, adevăr şi unitate, ce rămân aspiraţiile cele mai profunde ale fiecărei fiinţe umane.

În era digitală, transmiterea informaţiilor înseamnă tot mai mult a le face cunoscute în cadru unei reţele sociale, unde cunoştinţele sunt împărtăşite în contextul unor schimburi personale. Distincţia clară dintre producătorul şi consumatorul de informaţie este relativizată, iar comunicarea apare nu doar ca un schimb de date, ci şi ca o formă de împărtăşire. Această dinamică a contribuit la o nouă apreciere a însăşi comunicării, ce este văzută mai întâi de toate ca dialog, schimb, solidaritate şi creare de relaţii pozitive. Pe de altă parte, la toate acestea se contrapun limitele tipice comunicării digitale: parţialitatea interacţiunii, tendinţa de a comunica doar anumite părţi din propria lume interioară, riscul construirii unei imagini false despre tine, care poate să devină o formă de complacere.

Tinerii în special experimentează această schimbare în comunicare, cu toate anxietăţile, provocările şi creativitatea tipică celor care se deschid, cu entuziasm şi curiozitate, la noile experienţe de viaţă. Implicarea lor tot mai mare în forumul digital public, creat de aşa numitele reţele sociale, ajută la stabilirea de noi forme de relaţii interpersonale, influenţează percepţia de sine şi de aceea se ridică inevitabil întrebări nu doar despre corectitudinea propriilor acţiuni, ci şi despre propria autenticitate. Intrarea în spaţiile virtuale poate să fie un semn al unei autentice căutări a întâlnirii personale cu alţii, presupunând că se acordă atenţie evitării pericolelor precum închiderea într-o existenţă cumva paralelă sau expunerea excesivă la lumea virtuală. În căutarea împărtăşirii, a “prieteniilor”, există provocarea de a fi autentic şi fidel, fără să cedezi iluziei construirii unui profil public artificial pentru propria-ţi persoană.

Noile tehnologii permit oamenilor să se întâlnească unii cu alţii dincolo de limitele spaţiului şi ale propriei culturi, creând în acest fel o lume cu totul nouă de potenţiali prieteni. Este vorba de o mare oportunitate, dar de asemenea se cere o deosebită atenţie şi conştientizarea posibilelor riscuri. Cine este “aproapele” meu în această lume nouă? Există cumva pericolul să fim mai puţin prezenţi alături de cei pe care îi întâlnim în viaţa de zi cu zi? Există cumva riscul de a fi mai distraşi deoarece atenţia noastră este fragmentată şi absorbită într-o “altă” lume decât cea în care trăim? Găsim oare timpul să reflectăm critic asupra alegerilor noastre şi să încurajăm relaţii umane care sunt cu adevărat profunde şi durabile? Este important să ne amintim faptul că niciodată contactele virtuale nu pot şi nu trebuie să ia locul contactelor umane directe cu oamenii, la fiecare nivel al vieţilor noastre.

În era digitală fiecare este de asemenea confruntat cu nevoia de autenticitate şi de reflecţie. În plus dinamica inerentă reţelelor sociale demonstrează faptul că o persoană este mereu implicată în ceea ce comunică. Atunci când oamenii schimbă informaţii, se împărtăşesc deja pe ei înşişi, viziunile lor despre lume, speranţele lor, idealurile lor. Există deci un mod creştin de a fi prezent în lumea digitală: aceasta ia forma unei comunicări oneste şi deschise, responsabile şi respectuoasă faţă de ceilalţi. A proclama Evanghelia prin noile mijloace de comunicare nu înseamnă doar a insera conţinut declarat religios în diferite platforme media, ci şi a da mărturie cu consecvenţă, în propriul profil digital şi în modul în care ne comunicăm alegerile, preferinţele şi judecăţile, în totală concordanţă cu Evanghelia, chiar şi când nu se vorbeşte despre ea explicit. Mai mult, este adevărat şi în lumea digitală faptul că un mesaj nu poate fi proclamat fără o mărturie coerentă din partea celui care îl vesteşte. În aceste noi circumstanţe şi cu aceste noi forme de exprimare, creştinii sunt încă o dată chemaţi să ofere un răspuns oricui cere cont de speranţa care se află în ei (cf. 1Petru 3,15).

Sarcina mărturisirii Evangheliei în era digitală îl cheamă pe fiecare să fie în mod special atent la aspectele acelui mesaj care poate provoca unele dintre modurile de gândire tipice ale internetului. În primul rând trebuie să fim conştienţi că adevărul pe care dorim să îl împărtăşim nu îşi trage valoarea din “popularitatea” lui sau din cantitatea de atenţie pe care o primeşte. Trebuie să îl facem cunoscut în totalitatea lui, şi nu să căutăm să îl facem acceptabil sau să îl diluăm. Trebuie să devină hrană zilnică şi nu atracţie trecătoare. Adevărul Evangheliei nu este ceva de consumat sau folosit cu superficialitate; este în schimb un dar care cere un răspuns liber. Chiar şi când este proclamată în spaţiul virtual al internetului, Evanghelia cere să fie înrădăcinată în lumea reală şi legată de feţele reale ale fraţilor şi surorilor noastre, a celor cu care trăim împreună zi de zi. Relaţiile umane directe rămân mereu fundamentale pentru transmiterea credinţei!

Aş dori să îi invit deci pe creştini să se alăture – cu încredere şi cu o creativitate conştientă şi responsabilă – reţelei de relaţii pe care era digitală o face posibilă. Şi aceasta nu pur şi simplu pentru a-şi satisface dorinţa de a fi prezenţi, ci pentru că această reţea este o parte integrantă din viaţa umană. Internetul contribuie la dezvoltarea de noi şi complexe orizonturi intelectuale şi spirituale, de noi forme de conştiinţă împărtăşită. Şi în acest domeniu suntem chemaţi să ne proclamăm credinţa că Cristos este Dumnezeu, Mântuitorul umanităţii şi al istoriei, Cel în care toate lucrurile îşi găsesc împlinirea (cf. Efeseni 1,10). Proclamarea Evangheliei cere o comunicare ce este în acelaşi timp respectuoasă şi sensibilă, care stimulează inima şi mişcă conştiinţa; una ce reflectă exemplul lui Isus înviat când s-a alăturat discipolilor pe drumul spre Emaus (cf. Luca 24,13-35). Prin modul în care i-a abordat, prin dialogul pe care l-a avut cu ei, prin modul delicat prin care a scos ce era în inimile lor, aceştia au fost conduşi treptat la o înţelegere a misterului.

În ultimă instanţă, adevărul lui Cristos este răspunsul deplin şi autentic la acea dorinţă umană de relaţionare, de comuniune şi de semnificaţie, care este reflectată în imensa popularitate a reţelelor sociale. Credincioşii ce dau mărturie despre convingerile lor cele mai profunde ajută într-o măsură deosebită la prevenirea transformării internetului într-un instrument care depersonalizează oamenii, care încearcă să îl manipuleze emoţional sau care permite celor puternici să monopolizeze opiniile altora. Dimpotrivă, credincioşii îi încurajează pe toţi să păstreze vii întrebările veşnice ale fiinţei umane, ce dau mărturie despre dorinţa noastră de transcendenţă şi despre dorul nostru după forme autentice de viaţă, cu adevărat demne de trăit. Tocmai această unică dorinţă spirituală a omului este cea care ne inspiră în căutarea adevărului şi a comuniunii, şi care ne împinge să comunicăm cu integritate şi onestitate.

Îi invit pe tineri în primul rând să se folosească bine de prezenţa lor în lumea digitală. Repet invitaţia mea pentru ei de a veni la următoarea Întâlnire Mondială a Tineretului în Madrid, unde noile tehnologii deja contribuie în mod semnificativ la pregătire. Prin mijlocirea patronului lor, Sf. Francisc de Sales, mă rog ca Dumnezeu să dea operatorilor din sfera comunicaţiilor capacitatea să îşi îndeplinească munca cu conştiinciozitate şi profesionalism. Asupra tuturor împart binecuvântarea mea apostolică.

Din Vatican, la 24 ianuarie 2011, în sărbătoarea Sf. Francisc de Sales

Traducere: Radu Capan


Apreciază articolul:

1 stea2 stea3 stea4 stea5 stea (5 evaluări, media: 5,00 din 5)
Se încarcă...

0 comentarii


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *