Arhiva pentru categoria “Magisteriu”

Adevărul, proclamarea şi autenticitatea vieţii în era digitală

An de an, la 24 ianuarie, de la Vatican vine un mesaj dedicat catolicilor – şi nu numai – care lucrează în spaţiul media. Sunt mesaje interesante pe care le punem la secţiunea Magisteriu de pe acest sit. Cine nu înţelege astfel de texte, sau ce caută pe CNet.ro (subliniez: o dată pe an), nu înţelege situl nostru; dar îl înţelegem noi: să treacă mai departe la alte articole şi gata. Cine are însă răbdare să citească acest text, va descoperi că e frumos scris şi că explică în cele din urmă de ce Facebook şi alte reţele sociale au succes. Nu pun eu punctul pe i să nu fiu acuzat că predic unde nu trebuie 😉 . Lectură plăcută!

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 45-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Adevărul, proclamarea şi autenticitatea vieţii în era digitală


Preotul şi slujirea pastorală în lumea digitală

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 44-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Preotul şi slujirea pastorală în lumea digitală: Noile mijloace de comunicare în slujba Cuvântului

Dragi fraţi şi surori,

Tema Zilei Mondiale a Comunicaţiilor din acest an – “Preotul şi slujirea pastorală în lumea digitală: noile mijloace de comunicare în slujba Cuvântului” – se înscrie în mod fericit în contextul Anului Preoţiei şi pune în prim plan reflecţia asupra importantului şi delicatului spaţiu pastoral reprezentat de comunicaţii şi de lumea digitală, în care sunt oferite preotului noi posibilităţi de a-şi exercita propria slujire faţă de şi pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Mijloacele moderne de comunicare fac de mult timp parte dintre instrumentele obişnuite prin care comunităţile ecleziale se exprimă, intrând în contact cu propriul teritoriu şi instituind adesea forme de dialog de …


Noi tehnologii, noi relaţii

Consiliul Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 43-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Noi tehnologii, noi relaţii. Promovarea unei culturi a respectului, dialogului şi prieteniei

Dragi fraţi şi surori,

În anticiparea viitoarei Zile Mondiale a Comunicaţiilor, aş dori să vă transmit câteva gânduri asupra temei alese pentru acest an -Noi tehnologii, noi relaţii: promovarea unei culturi a respectului, dialogului şi prieteniei. Noile tehnologii aduc, într-adevăr, unele modificări fundamentale în modurile de comunicare şi relaţionare umană. Aceste schimbări sunt în mod special evidente în rândul tinerilor, care au crescut în contact strâns cu noile tehnologii şi care sunt obişnuiţi cu o lume digitală care în schimb pare adesea străină celor ca noi care, ca adulţi, a trebuit să învăţăm să o înţelegem şi să …


Mijloacele de comunicare socială: La intersecţia dintre protagonism şi slujire

Consiliul Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 42-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Mijloacele de comunicare socială: La intersecţia dintre protagonism şi slujire Căutarea adevărului pentru a-l împărtăşi

Dragi fraţi şi surori!

1. Tema Zilei Mondiale a Comunicaţiilor Sociale din acest an – "Mijloacele de comunicare socială: La intersecţia dintre protagonism şi slujire. Căutarea adevărului pentru a-l împărtăşi" – aruncă o lumină asupra importantului rol pe care aceste instrumente îl joacă în viaţa persoanelor şi a societăţii. Nu există de fapt vreun domeniu al experienţei umane, în special dacă ţinem cont de fenomenul vast al globalizării, în care media să nu fi devenit o parte integrantă a relaţiilor interpersonale şi a proceselor sociale, economice, politice şi religioase. După cum spuneam în mesajul meu pentru Ziua Mondială a Păcii din acest an (1 ianuarie 2008): "Mijloacele de comunicare socială îndeosebi, prin potenţialităţile …


Copiii şi media: o provocare pentru educaţie

Consiliul Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 41-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Copiii şi media: o provocare pentru educaţie

Dragi fraţi şi surori,

1. Tema celei de-a 41-a Zile Mondiale a Comunicaţiilor Sociale, „Copiii şi media: o provocare pentru educaţie”, ne invită să reflectăm asupra a două teme conexe de o imensă importanţă. Formarea copiilor este una dintre ele. Cealaltă, poate mai puţin evidentă dar nu mai puţin importantă, este formarea mijloacelor de comunicare.

Provocările complexe cu care se confruntă astăzi educaţia sunt adesea legate de influenţa penetrantă a media în lumea noastră. Ca un aspect al fenomenului globalizării, şi facilitată de progresul rapid al tehnologiei, media modelează în mod profund mediul cultural (cf. Papa Ioan Paul al II-lea, scrisoarea apostolică Dezvoltarea rapidă, nr. 3). Într-adevăr, unii pretind că influenţa formativă a media rivalizează cu cea …


Media: o reţea de comunicare, comuniune şi cooperare

Consiliul Pontifical pentru Comunicaţiile Sociale

Mesajul Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea pentru a 40-a Zi Mondială a Comunicaţiilor Sociale

Media: o reţea de comunicare, comuniune şi cooperare

Preaiubiţi fraţi şi surori,

1. În urma recentei aniversări a 40 de ani de la încheierea Conciliului ecumenic Vatican II, sunt bucuros să amintesc de Decretul acestuia privind Mijloacele de Comunicare Socială, Inter Mirifica, care recunoaşte în mod special puterea mass-media de a influenţa întreaga societate umană. Necesitatea folosirii acestei puteri în folosul întregii omeniri m-a impulsionat, în acest prim mesaj al meu pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale, să reflectez pe scurt asupra ideii de media ca reţea de facilitare a comunicării, comuniunii şi cooperării.

Sfântul Paul, în Epistola sa către Efeseni, descrie cu însufleţire vocaţia noastră umană de a fi „părtaşi ai naturii divine” (Dei Verbum, nr. 2): prin Cristos, noi avem acces la Tatăl într-un …


Mijloacele de comunicare socială: în slujba înţelegerii dintre popoare

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE PENTRU A XXXIX-A ZI MONDIALĂ A COMUNICAŢIILOR SOCIALE

„Mijloacele de comunicare socială: în slujba înţelegerii dintre popoare”

Iubiţi fraţi şi surori,

1. În Scrisoarea sfântului Iacob citim: „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie astfel, fraţii mei” (Iacob 3,10). Sfânta Scriptură ne aminteşte că cuvintele au o putere extraordinară şi pot uni popoarele sau le pot despărţi, creând legături de prietenie sau provocând ostilităţi.

Acest lucru este valabil nu doar pentru cuvintele rostite de o persoană către alta: acelaşi concept se aplică şi în cazul comunicării, la orice nivel ar avea loc aceasta. Tehnologiile moderne dispun de posibilităţi fără precedent pentru săvârşirea binelui, pentru răspândirea adevărului mântuirii noastre în Isus Cristos şi pentru promovarea armoniei şi a reconcilierii. Totuşi, utilizarea lor greşită poate provoca un rău nemăsurat, generând neînţelegere, prejudecată şi chiar …


Mass-media în familie: un risc şi o bogăţie

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE PENTRU A XXXVIII-A ZI MONDIALĂ A COMUNICAŢIILOR SOCIALE

„Mass-media în familie: un risc şi o bogăţie”

Iubiţi fraţi şi surori,

1. Extraordinara dezvoltare a mijloacelor de comunicare socială şi disponibilitatea lor tot mai mare au oferit oportunităţi excepţionale pentru îmbogăţirea vieţii nu doar a indivizilor, ci şi a familiilor. În acelaşi timp, familiile se află astăzi în faţa a noi provocări care apar din mesajele diferite şi adesea contradictorii propuse de mass-media. Tema aleasă pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale din 2004, „Mass-media în familie: un risc şi o bogăţie”, este foarte oportună, deoarece invită la o reflecţie serioasă asupra modului în care familiile utilizează mijloacele de comunicare, şi, de asemenea, asupra modului în care familia şi preocupările ei sunt tratate de mijloacele de comunicare.

Tema din acest an serveşte şi la a aminti tuturor, atât operatorilor …


Mijloacele de comunicare socială în slujba autenticei păci în lumina enciclicei ‘Pacem in terris’

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE PENTRU A XXXVII-A ZI MONDIALĂ A COMUNICAŢIILOR SOCIALE „Mijloacele de comunicare socială în slujba autenticei păci în lumina enciclicei ‘Pacem in terris'”

1 iunie 2003

Iubiţi fraţi şi surori,

1. În zilele întunecate ale Războiului Rece, Enciclica Fericitului Papă Ioan al XXIII-lea Pacem in terris a fost ca un far de speranţă pentru oamenii de bunăvoinţă. Declarând că adevărata pace cere „deplin respect faţă de ordinea stabilită de Dumnezeu” (Pacem in terris, 1), Sfântul Părinte a indicat adevărul, dreptatea, iubirea şi libertatea drept stâlpii de susţinere ai unei societăţi paşnice (ibid., 37).

Puterea crescândă a mijloacelor de comunicare socială a constituit o parte importantă în cadrul Enciclicei. Papa Ioan al XXIII-lea se gândea la mass-media mai ales atunci când chema la „corectitudine şi imparţialitate” în folosirea „instrumentelor de promovare şi răspândire a înţelegerii reciproce dintre naţiuni” oferite de …


Etica în Internet

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

I. Introducere
II. Despre Internet
III. Puncte sensibile
IV. Recomandări şi concluzii

I. INTRODUCERE

1. Dezvoltarea comunicaţiilor sociale la care asistăm astăzi presupune mai mult decât o simplă revoluţie tehnologică, o reevaluare completă a percepţiei oamenilor despre lumea înconjurătoare, verificând şi exprimând astfel această înţelegere. Accesul permanent la imagini şi idei, precum şi transmiterea lor rapidă, de la un continent la altul, au consecinţe, atât pozitive, cât şi negative asupra dezvoltării psihologice, morale şi sociale a persoanelor, a structurii şi funcţionării societăţii, a schimburilor culturale, asupra percepţiei şi transmiterii de valori, idei universale, ideologii şi convingeri religioase. [1]

În cursul deceniului care s-a scurs, adevărul acestor afirmaţii a devenit şi mai frapant. Astăzi nu trebuie prea multă imaginaţie pentru a ne înfăţişa planeta ca pe o reţea mondială fremătând de transmisii electronice, o planetă care intercomunică la adăpostul …