Internetul: un nou forum pentru proclamarea evangheliei

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE
PENTRU A XXXVI-A ZI MONDIALĂ
A COMUNICAŢIILOR SOCIALE

12 mai 2002

Iubiţi fraţi şi surori,

1. În fiecare epocă, Biserica continuă lucrarea începută în ziua Rusaliilor, când apostolii, cu puterea Duhului Sfânt, au mers pe străzile Ierusalimului pentru a predica evanghelia lui Isus Cristos în mai multe limbi (cf. Fap 2,5-11). În secolele care au urmat, această misiune evanghelizatoare s-a răspândit în întreaga lume, pe măsură ce creştinismul a prins rădăcini în multe locuri şi a învăţat să vorbească diversele limbi ale lumii, întotdeauna în ascultarea poruncii lui Cristos de a vesti evanghelia la toate popoarele (cf. Mt 28,19-20).

Totuşi istoria evanghelizării nu este doar o problemă de expansiune geografică, pentru că Biserica a avut de trecut şi numeroase praguri culturale, fiecare dintre ele solicitând energii noi şi imaginaţie proaspătă în anunţarea evangheliei unice a lui Isus Cristos.

Epoca marilor descoperiri, Renaşterea şi inventarea tiparului, …


„Predicaţi de pe acoperişuri”: Evanghelia în era comunicării globale

CONSILIUL PONTIFICAL PENTRU COMUNICAŢIILE SOCIALE

MESAJUL SFÂNTULUI PĂRINTE
PENTRU A XXXV-A ZI MONDIALĂ
A COMUNICAŢIILOR SOCIALE

1. Tema pe care am ales-o pentru Ziua Mondială a Comunicaţiilor Sociale din anul 2001 se face ecoul cuvintelor lui Isus însuşi. Nu se putea să fie altfel, deoarece noi îl predicăm numai pe Isus. Să ne amintim ceea ce el le spunea primilor ucenici: „Ceea ce vă spun la întuneric, spuneţi la lumină, iar ceea ce auziţi la ureche, predicaţi de pe acoperişuri” (Mt 10,27). În adâncul inimii noastre am ascultat adevărul lui Isus; acum trebuie să proclamăm acest adevăr de pe acoperişuri. În lumea de astăzi, acoperişurile sunt aproape întotdeauna invadate de o pădure de emiţătoare şi de antene, care transmit şi primesc mesaje de toate felurile şi din toate colţurile lumii. Este foarte important de a face să fie auzit printre aceste numeroase mesaje, însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. A proclama astăzi credinţa …